Τεχνικά χαρακτηριστικά

Manufacturer Atari, Inc. (1979–1984)
Atari Corporation (1984–1992)
Release date November 1979
Discontinued January 1992
Introductory price US$550 (Atari 400, 1979)
US$1,000 (Atari 800, 1979)
Units sold 4 million
Operating system Atari 8-bit OS
CPU MOS Technology 6502B
@ 1.79 MHz (NTSC version)
@ 1.77 MHz (PAL version)
Graphics 384 pixels per TV line256 colors, 8× sprites, raster interrupts
Sound 4× oscillators with noise mixing,
or 2× AM digital
Connectivity 2× (or 4×) Joystick, 1× Atari SIO, 1× (or 0×) PBI, 1× (or 0×) Composite Monitor,1× (or 2×) ROM cartridge
Successor Atari ST

Μάλλον ο προηγούμενος ιδιοκτήτης έβαψε το δωμάτιο που είχε τον υπολογιστή και ξέχασε να τον σκεπάσει. Ευτυχώς μετά το μπανάκι έφυγαν σχεδόν όλα τα σημάδια από τη βαβή;) ???? 
Κλασσικός Atari, θέλει αρκετό ξεβίδωμα για να φτάσουμε στο εσωτερικό.

Διαβάστε τη συνέχεια