Τεχνικά χαρακτηριστικά

Manufacturer Atari, Inc. (1979–1984)
Atari Corporation (1984–1992)
Release date November 1979
Discontinued January 1992
Introductory price US$550 (Atari 400, 1979)
US$1,000 (Atari 800, 1979)
Units sold 4 million
Operating system Atari 8-bit OS
CPU MOS Technology 6502B
@ 1.79 MHz (NTSC version)
@ 1.77 MHz (PAL version)
Graphics 384 pixels per TV line, 256 colors, 8× sprites, raster interrupts
Sound 4× oscillators with noise mixing,
or 2× AM digital
Connectivity 2× (or 4×) Joystick, 1× Atari SIO, 1× (or 0×) PBI, 1× (or 0×) Composite Monitor,1× (or 2×) ROM cartridge
Successor Atari ST

Μάλλον ο προηγούμενος ιδιοκτήτης έβαψε το δωμάτιο που είχε τον υπολογιστή και ξέχασε να τον σκεπάσει. Ευτυχώς μετά το μπανάκι έφυγαν σχεδόν όλα τα σημάδια από τη βαβή;) :-P
Κλασσικός Atari, θέλει αρκετό ξεβίδωμα για να φτάσουμε στο εσωτερικό.

Λοιπόν για τη μητρική revision D

θα χρειασθούν οι παρακάτω πυκνωτές:

  • 4 x 22u16v
  • 3 x 10u16v
  • 1 x 47u10v
  • 1 x 470u16v
  • 3 x 4,7u35 NP

Πριν

Μετά

Έπεσε και ένα καθάρισμα στο keyboard, εντελώς άλλης φιλοσοφίας από τα Commodore

Έτοιμος και εικόνα καμπάνα με RCA

Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το άρθρο μου! Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το ή γράψτε τα σχόλια σας!

Share This Story, Choose Your Platform!