Τεχνικά χαρακτηριστικά

Manufacturer Amstrad
Release date 1986
CPU Z80A @ 3.5469MHz
ROM 64KB
RAM 128KB
as pages 8×16KB
Gfx Res 256×192
Gfx Colours 15 (2 per 8×8 cell)

Ο Spectrumakos αυτός είχε αγοραστεί από Άγγλο ακριβώς με την αρχή της κρίσης (2009-2010). Είχα αλλάξει το λάστιχο στο κασετόφωνο αλλά ποτέ δεν είχε καθαριστεί καλά. Οπότε τον έβαλα στο πρόγραμμα για recap και καθαρισμό.

Διαβάστε τη συνέχεια