Όροι Χρήσης2018-10-13T14:26:01+03:00

Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος greekrcm.gr (Greek Retro Computer Magazines) προσφέρει τις υπηρεσίες του με τους ακόλουθους όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης, αφού διαβάσει προσεκτικά, αποδέχεται πλήρως, συναινώντας στην εφαρμογή τους.

  1. Οι δημοσιεύσεις αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή του ιστοτόπου, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Απόψεις που εκφράζονται και πληροφορίες που περιέχονται σε ενυπόγραφα άρθρα δεν απηχούν κατ’ ανάγκην εκείνες του διαχειριστή του ιστοτόπου.
  2. Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, οπτικοακουστικού υλικού και γενικά κάθε είδους αρχείων, προέρχεται από ανοικτές πηγές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
  3. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου χορηγείται με Άδεια Creative Commons Αναφοράς Δημιουργού, Μη-Εμπορικής Χρήσης, Μη-παραγώγων Έργων 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0), σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ελεύθερα και από οποιονδήποτε η αναπαραγωγή, διανομή και παρουσίαση των έργων στο κοινό, υπό τους όρους ότι οι παραπάνω ενέργειες γίνονται με αναφορά της πηγής μέσω ενεργού συνδέσμου, ότι δεν κατατείνουν σε εμπορική χρήση και ότι διατηρείται η ακεραιότητα των έργων, υπό την έννοια της απαγόρευσης οποιασδήποτε τροποποίησής τους. Επομένως απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση ή άλλη κερδοσκοπική εκμετάλλευση  δημοσιεύσεων του ιστοτόπου, η δημόσια ανάρτηση, αναπαραγωγή ή επανάληψή τους για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και η αναδιανομή κατόπιν επεξεργασίας ή τροποποίησής τους.
  4. Σχόλια διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα πρέπει να είναι γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες. Απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση και διαγράφονται σχόλια με εξυβριστικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή κακόβουλο περιεχόμενο. Αναγνώστες που υποβάλλουν σχόλιο με το πιο πάνω περιεχόμενο αποκλείονται δια παντός από κάθε περαιτέρω δυνατότητα σχολιασμού. Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια αναγνωστών είναι απολύτως προσωπικές και η αστική και ποινική ευθύνη που επισύρουν βαρύνει αυτούς αποκλειστικά.
  5. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου κατά τρόπο ή με σκοπό ο οποίος να βλάπτει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα σ’ αυτόν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο που συνιστά απατηλή ή άλλη παράνομη ή βλαπτική δραστηριότητα. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου για εγκατάσταση, αποθήκευση, φιλοξενία, αντιγραφή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε προγράμματος κακόβουλου λογισμικού (malware), ενδεικτικά κατασκοπείας (spyware), ιών υπολογιστών (computer viruses), δούρειων ίππων υπολογιστή (computer trojans), σκουληκιών υπολογιστή (computer worms), καταγραφής πληκτρολόγησης (keylogger), κρυφής λειτουργίας (rootkit) κλπ. Επίσης απαγορεύεται η συστηματική ή αυτοματοποιημένη δραστηριότητα συλλογής πληροφοριών, όπως ενδεικτικά απόξεση δεδομένων (data scraping), εξόρυξη δεδομένων (data mining), εξαγωγή δεδομένων (data extraction), συγκομιδή δεδομένων (data harvesting) κλπ. σε σχέση με τον ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη, ειδική και γραπτή άδεια του διαχειριστή.
  6. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου με σκοπό την απρόσκλητη προβολή εμπορικών διαφημίσεων, καθώς και σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα, χωρίς προηγούμενη, ειδική και γραπτή άδεια του διαχειριστή.
  7. Απαγορεύεται η πρόσβαση σε συγκεκριμένους τομείς του ιστοτόπου, οι οποίοι καθορίζονται ειδικά από το διαχειριστή, ο οποίος επιφυλάσσεται του αποκλειστικού δικαιώματος να καθορίζει περαιτέρω μη προσβάσιμους τομείς, κατά τη διακριτική ευχέρειά του. Ο διαχειριστής διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε όνομα χρήστη και τον αντίστοιχα συνδεδεμένο κωδικό πρόσβασης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  8. Οπτικό ή ακουστικό υλικό κάθε είδους, το οποίο υποβάλλεται προς τον ιστότοπο από τους χρήστες του, συνοδεύεται από την παροχή του ανέκκλητου και αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εκμίσθωσης και δικαστικής επιδίωξης ανόρθωσης τυχόν προσβολής του. Το υλικό αυτό δεν θα πρέπει να αντίκειται στο νόμο με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η υποβολή προς τον ιστότοπο υλικού που έχει αποτελέσει ή αποτελεί αντικείμενο νομικής διαφοράς, συμπεριλαμβανομένης της εξώδικης. Ο διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απομακρύνει τέτοιο υλικό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εντούτοις ο διαχειριστής δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει το χαρακτήρα του υλικού που υποβάλλεται προς τον ιστότοπο, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο.
  9. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης, ο διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος λήψης οποιουδήποτε μέτρου προς αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή απαγόρευσης πρόβασης στον ιστότοπο, της παρεμπόδισης σύνδεσης υπολογιστή που χρησιμοποιεί τη διεύθυνση IP που σχετίζεται με την παραβίαση και της υποβολής αιτήματος στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, με αντικείμενο την παρεμπόδιση της σύνδεσης του εν λόγω υπολογιστή με τον ιστότοπο.
  10. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τους ανωτέρω όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Με την πλοήγησή σας στον ιστότοπο συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση cookies στον υπολογιστή σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies από τον ιστότοπο, παρακαλούμε είτε να προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις ή να απέχετε από τη χρήση του.

Go to Top