18 02, 2018

Αντικατάσταση 8520PL (CIA-A)

By |2018-02-18T20:39:06+02:00February 18th, 2018|Tags: , , , |0 Comments

Η Amiga 600 μετά από recap δούλευε για 2 μέρες και ενώ ετοίμαζα τον δίσκο του στο WinUAE, ξαφνικά με το που τοποθέτησα τον δίσκο μέσα και το άναψα μου έδινε μόνο μια άσπρη οθόνη. [...]

18 02, 2018

Amiga 600 – Recap

By |2018-02-18T20:35:11+02:00February 18th, 2018|Tags: , , , , |0 Comments

Τεχνικά χαρακτηριστικά Manufacturer Commodore Release date March 1992 Discontinued 1993 Operating system AmigaOS 2.05 (up to 3.1 with ROM replacement and 3.9 with CPU upgrade) CPU Motorola 68000 @ 7.16 MHz 7.09 MHz (PAL) Memory 1 MB (80 ns [...]

Go to Top