Ο συγκεκριμένος 128 έχει εγκατεστημένο (από τον geoanas) JiffyDOS τόσο στο board όσο και στο floppy drive. Η πρόσβαση στο εσωτερικό είναι εύκολη ξεβιδώνοντας μερικές βίδες. Στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε το τροφοδοτικό και το floppy drive για να ακολουθήσει το board. Στις φώτο φαίνεται ένα fan για την εξαγωγή αέρα το οποίο ενώ υπάρχει θέση δεν είναι εγκατεστημένο από την Commodore αλλά μπορεί πολύ εύκολα να προστεθεί αργότερα από τον καθένα.

Διαβάστε τη συνέχεια