Τεχνικά χαρακτηριστικά

CPU: CSG 8502, Z-80, and 6502

 • 1 or 2 Mhz clock speed with 8502.
 • Z-80 running at ~3 Mhz
 • 6502 co-processor for drive

RAM: 128 kilobytes

ROM: MANY

 • C128D Basic 7.0
 • C128D Kernal/Basic 2.0
 • C128 Character ROM
 • MOS 8721 PLA
 • Z80 BIOS

Video: MOS 8564 “VIC-II”, MOS 8563 CTRC

 • Text mode 1: 40 columns text
 • Text mode 2: 80 columns text
 • Palette of 16 colors.
 • Hires modes: 320 x 200, 640 X 200


Sound: MOS 8580 “SID”

 • 3 voice stereo synthesizer/digital sound capabilities

Ports: MOS 6526 CIA x2

 • 2 Joystick/Mouse ports
 • Round female DIN CBM Serial port
 • Male edge-connector CBM Datasette port
 • Male edge-connector parallel programmable “User” port
 • Round DIN CBM Monitor port
 • RCA-Style RF Audio/Video port
 • Female edge-connector C64 expansion port
 • Warm reset switch
 • Keyboard port
 • Power plug and switch


Keyboard: Full-sized 93 key QWERTY

 • 14 key numeric keypad
 • 8 programmable function keys + HELP
 • 4 direction 4-key cursor-pad

Ο συγκεκριμένος 128 έχει εγκατεστημένο (από τον geoanas) JiffyDOS τόσο στο board όσο και στο floppy drive. Η πρόσβαση στο εσωτερικό είναι εύκολη ξεβιδώνοντας μερικές βίδες. Στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε το τροφοδοτικό και το floppy drive για να ακολουθήσει το board. Στις φώτο φαίνεται ένα fan για την εξαγωγή αέρα το οποίο ενώ υπάρχει θέση δεν είναι εγκατεστημένο από την Commodore αλλά μπορεί πολύ εύκολα να προστεθεί αργότερα από τον καθένα.

Η έκδοση του board είναι

Οι πυκνωτές που θα χρειαστούν (εκτός αυτούς που βρίσκονται στο VIC II και στο RF) είναι:

 • 2 x 1u50v bipolar 
 • 1 x 1u50v
 • 1 x 10u16v
 • 5 x 10u25v
 • 1 x 220u16v axial (τοποθετήθηκε κάθετος μιας και οριζόντιοι δεν βρίσκονται εύκολα πια)
 • 1 x 100u6,3v
 • 1 x 4,7u25v
 • 1 x 1000u25v

Οι πυκνωτές που θα χρειαστούν για το τροφοδοτικό είναι:

 • 1 x 100u400v
 • 1 x 1000u35v
 • 2 x 2200u10v
 • 1 x 470u25v
 • 1 x 4700u10v

Μετά το recap και τον καθαρισμό τοποθετήθηκαν και μερικές ψύκτρες

Και ένα μικρό tip. Τοποθέτηση διακόπτη αλλαγής του εσωτερικού drive μεταξύ device 8 & 9, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ένα εξωτερικό drive και ως device 8 και να μπουτάρει ο υπολογιστής από αυτό. Κοντά στο βύσμα σύνδεση του τροφοδοτικού θα βρείτε 2 επαφές οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Σ αυτή την κατάσταση το εσωτερικό floppy είναι device 8 οπότε αν συνδέσετε ένα εξωτερικό θα το βλέπει σαν 2ο (device 9).

Κόβουμε τις επαφές μεταξύ τους (αν θέλουμε να αλλάζουμε από 8-11 κόβουμε και τις 2, αλλιώς μόνο την κάτω), τοποθετούμε λίγο καλάι και απλά κολλάμε τις επαφές με ένα διακόπτη. Μετά το μόνο που κάνουμε είναι να παίζουμε με το διακοπτάκι και τις θέσεις device 8 & 9.

Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το άρθρο μου! Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το ή γράψτε τα σχόλια σας!

Share This Story, Choose Your Platform!