Τεχνικά χαρακτηριστικά

Release date January 1985
Discontinued 1989
Units sold 5.7 million worldwide
Operating system Commodore BASIC 7.0
Digital Research CP/M 3.0
CPU MOS 8502 @ 2 MHz
Zilog Z80B @ 2 MHz
Memory 128 kB
Graphics VIC-II E (320×200, 16 colors, sprites, raster interrupt), MOS 8563 (RGBI 640×200 16 colors, blitter)
Sound SID 6581/8580 (3× Osc, 4× Wave, Filter, ADSR, Ring)
Predecessor Commodore 64

Πρόκειται για την flat έκδοση.

Δώστε λίγο προσοχή στο άνοιγμα. Στην δεξιά μεριά βρίσκεται η υποδοχή του πληκτρολογίου και η γείωση ;).

Διαβάστε τη συνέχεια