Τεχνικά χαρακτηριστικά

Manufacturer Commodore
Release date March 1992
Discontinued 1993
Operating system AmigaOS 2.05 (up to 3.1 with ROM replacement and 3.9 with CPU upgrade)
CPU Motorola 68000 @ 7.16 MHz 7.09 MHz (PAL)
Memory 1 MB (80 ns access time)
(6 MB Maximum, more with unofficial expansions)
Predecessor Amiga 500, Amiga 500 Plus
Successor Amiga 1200

Θα γίνει καθάρισμα πληκτρολογίου και recap. Οι περισσότεροι πυκνωτές της είναι SMD. ;)
Το revision του board ειναι το 1.5

Διαβάστε τη συνέχεια