εχνικά χαρακτηριστικά

Manufacturer  Commodore International
Release date March 1987
Introductory price USD 1495 (1987)
USD 3,200 (2018 equivalent)
Discontinued 1991
Operating system Amiga OS 1.2/1.3 or 2.0
CPU Motorola 68000 @ 7.16 MHz (NTSC) 7.09 MHz (PAL)
Memory 1 MB (9 MB maximum)
Predecessor Amiga 1000
Successor Amiga 3000

Το board που “φοράει” η συγκεκριμένη Amiga είναι rev 4.3
Δυστυχώς ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν την πρόσεξε με αποτέλεσμα η μπαταρία να βγάλει υγρά  

Διαβάστε τη συνέχεια