Αντικατάσταση 8520PL (CIA-A)

By |2018-02-18T20:39:06+02:00February 18th, 2018|Tags: , , , |0 Comments

Η Amiga 600 μετά από recap δούλευε για 2 μέρες και ενώ ετοίμαζα τον δίσκο του στο WinUAE, ξαφνικά με το που τοποθέτησα τον δίσκο μέσα και το άναψα μου έδινε μόνο μια άσπρη οθόνη. [...]