Ολοκληρώθηκε η σελίδα του περιοδικού Pixel

By |2018-01-11T23:49:04+02:00January 8th, 2018|Tags: , , , , |0 Comments

Το περιοδικό Pixel αποτέλεσε για τους περισσότερους από εμάς την πρώτη επαφή με τον θαυμαστό (για εκείνη την εποχή) κόσμο των υπολογιστών. Των home micros, όπως ήταν ο Amstrad CPC6128, ο Commodore 64, ο Atari [...]