Ο μικροεπεξεργαστής (microprocessors) ή κεντρική μονάδα επεξεργασίας (central processing unit, CPU) αποτελεί την “καρδιά” του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είναι ουσιαστικά το κομμάτι που κάνει έναν H/Y να λειτουργεί.
Ορισμός
Ο μικροεπεξεργαστής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών και εντολών ενός υπολογιστή. Κάθε πρόγραμμα (software) και κάθε συστατικό υλικού (hardware) του υπολογιστή εξαρτάται από αυτόν. Ο επεξεργαστής χειρίζεται δεδομένα και μεταφέρει πληροφορίες μεταξύ των άλλων συστατικών του υλικού, όπως η μνήμη και ο σκληρός δίσκος.Ένας μικροεπεξεργαστής είναι ένα είδος ολοκληρωμένου κυκλώματος κατασκευασμένο πάνω σε ένα μικρό κομμάτι πυριτίου. Οι σύγχρονοι επεξεργαστές περιέχουν 1-2 ή και παραπάνω δισεκατομμύρια τρανζίστορ τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω εξαιρετικά λεπτών χάλκινων συρμάτων και εργάζονται μαζί για να χειριστούν τα δεδομένα, έτσι ώστε ο επεξεργαστής να μπορεί να εκτελέσει μία ευρεία ποικιλία λειτουργιών.Η κατασκευή μικροεπεξεργαστών είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία η οποία χωρίζεται σε εκατοντάδες βήματα.  Σε γενικές γραμμές θα πούμε μόνο ότι γίνετε με την στρωματοποίηση λεπτών επιφανειών πυριτίου, που ονομάζονται wafers, μέσω διαφόρων διαδικασιών που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες, αέρια και φως.
Διαβάστε ολόκληρο το αφιέρωμα