Ευχαρίστως να το κάνετε, εξάλλου δεν μπορώ να το απαγορεύσω. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να αναφέρετε την πηγή (GreekRCM) και αν θέλετε ενημερώστε με μέσω της φόρμας επικοινωνίας.