Η ψηφιοποίηση δηλαδή το “σκανάρισμα” γίνεται αποκλειστικά στα 300 dpi (Dots per inch). Μ αυτή την ανάλυση θα μπορούσε κάποιος να εκτυπώσει ένα περιοδικό με πολύ καλά αποτελέσματα. Φυσικά δεν είναι αυτό ο λόγος της χρησιμοποίησης των 300 dpi, γιατί έτσι και αλλιώς το τελικό pdf είναι συμπιεσμένης μορφής. Αλλά μπορεί κάποιος να κάνει ζουμ σε μια σελίδα και να δει περισσότερες λεπτομέρειες.