//, Νέα, Περιοδικά, Ψηφιοποίηση/Computer για Όλους τεύχος 50, Σεπτέμβριος 1987

Computer για Όλους τεύχος 50, Σεπτέμβριος 1987

Προσθήκη νέου τεύχους

Computer για Όλους 50 Σεπτέμβριος 1987

Μπορείτε να το κατεβάσατε από https://greekrcm.gr/magazines/computer-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82/

By |2019-01-04T11:57:33+00:00January 4th, 2019|Tags: , , |0 Comments

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Σκοπός της δωρεάς είναι να καλύψει μέρος του πάγιου κόστους λειτουργίας του GreekRCM, που αφορά στην ανανέωση του domain name του web hosting και του hosting των αρχείων

Donation Goal Detail