Ολοκληρώθηκε και το τμήμα των αφισών. Μπορείτε να τις δείτε και να τις κατεβάσετε πηγαίνοντας στο μενού->Posters