Προσθήκη 3 τευχών

Προστέθηκαν 3 νέα τεύχη

  • Η Ελληνική πλευρά των Personal Computers τεύχος 7, Σεπτέμβριος 1990
  • Computer Software Office Automation Τριμηνιαία Έκδοση Β. Ελλάδας Τεύχος 1ο
  • Νέα Τεχνολογία Συμπλήρωμα CGO, Ιούνιος 1991

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Σκοπός της δωρεάς είναι να καλύψει μέρος του πάγιου κόστους λειτουργίας του GreekRCM, που αφορά στην ανανέωση του domain name του web hosting και του hosting των αρχείων

Donation Goal Detail