//, Νέα, Περιοδικά, Ψηφιοποίηση/Πληροφορική & Computer 12 Νοέμβριος 1988

Πληροφορική & Computer 12 Νοέμβριος 1988

Προσθήκη νέου περιοδικού

Πληροφορική & Computer 12 Νοέμβριος 1988

Μπορείτε να το κατεβάσετε από το greekrcm ή να το ξεφυλλίσετε στο issuu

By |2018-11-21T18:16:38+00:00November 21st, 2018|Tags: , , |0 Comments

Leave A Comment

eight + one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Σκοπός της δωρεάς είναι να καλύψει μέρος του πάγιου κόστους λειτουργίας του GreekRCM, που αφορά στην ανανέωση του domain name του web hosting και του hosting των αρχείων

Donation Goal Detail