Ολοκληρώθηκε και το τμήμα των βιβλίων/manual

Μπορείτε να τα βρείτε πηγαίνοντας στο menu->Books