Τεχνικά χαρακτηριστικά

Developer Jack Tramiel
Manufacturer Commodore
Release date 1980 (VIC-1001) / 1981
Retail availability 5 years
Introductory price US$299.95
Discontinued January 1985
Operating system  Commodore KERNAL/
Commodore BASIC 2.0
CPU StorageMOS Technology 6502 @ 1.108404 MHz (PAL) @ 1.02 MHz (NTSC)
Memory 20 KB ROM + 5 KB RAM (expandable to 32 KB), 3.5 KB for BASIC (expandable to 27.5 KB)
Graphics VIC 176 x 184 3-bpp
Sound 3 × square, 1 × noise, mono.
Storage Cassette tapes and floppy disks
Predecessor Commodore PET
Successor Commodore 64

Για τον VIC 20 θα χρειαστούμε τους παρακάτω πυκνωτές 

  • 2 x 10u 50V
  • 1 x 2200u 16V
  • 1 x 100u 16V
  • 1 x 1u 50V
  • 1 x 47u 16V

Οι παραπάνω πυκνωτές αφορούν την παρακάτω έκδοση της μητρικής

Ο 2200u είναι οριζόντιος και μιας και δεν βρίσκονται πια κάνουμε πατέντα και βάζουμε έναν κάθετο

Μετά το recap και τον καθαρισμό

Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το άρθρο μου! Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το ή γράψτε τα σχόλια σας!

Share This Story, Choose Your Platform!