Τεχνικά χαρακτηριστικά

Manufacturer Commodore Business Machines (CBM)
Release date August 1982
Introductory price US$595
Discontinued  April 1994
Units sold 12.5 – 17 million
Operating system Commodore KERNAL/
Commodore BASIC 2.0
GEOS (optionally)
CPU MOS Technology 6510/8500
@ 1.023 MHz (NTSC version)
@ 0.985 MHz (PAL version)
Memory 64 KB RAM + 20 KB ROM
Graphics VIC-II (320 × 200, 16 colors, sprites, raster interrupt)
Sound SID 6581/8580 (3× osc, 4× wave, filter, ADSR, ring)
Connectivity 2× CIA 6526 joystick, Power, ROM cartridge, RF, A/V, CBM-488 floppy-printer, digital tape, GPIO/RS-232
Predecessor Commodore VIC-20
Commodore MAX Machine
Successor Commodore 128

Για το παρακάτω C64 με στοιχεία board

Θα χρειασθούμε τους παρακάτω πυκνωτές (χωρίς το RF):

  • 1 x 10uF 25v
  • 1 x 22uF 25v
  • 1 x 100uF 16v
  • 1 x 470uF 50v
  • 1 x 1000uF 25v
  • 1 x 2200uF 16v

Πριν

Μετά

Αφαιρέθηκε τελείως η μεταλλική πλάκα που σκέπαζε τον VIC-II και τοποθετήθηκαν ψύκτρες  
Τα θηρία

Εντοπίστηκε και ένας κεραμικός που το ένα ποδαράκι του ήταν σχεδόν στον αέρα

Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το άρθρο μου! Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το ή γράψτε τα σχόλια σας!

Share This Story, Choose Your Platform!