Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Chips: MOS Technology 6502 (CPU) with ca. 1 MHz, 2x VIA MOS Technology 6522
 • RAM: 2 KByte (4x 2114)
 • ROM: 16 KByte; type numbers:
  251968-03 (DOS V2.6 $C000-$FFFF)
 • Interfaces: serial bus
 • Total capacity: 174,848 bytes per disk
 • Sequential files: 168,656 bytes per disk
 • Relative files: 167,132 bytes per disk, 65,535 records per file
 • Entries of a directory: 144 per disk
 • Sectors per track: 17 to 21 depending on zone. Outer tracks had more sectors than inner tracks.
 • Tracks: 35. Access to tracks up to 40 or 41 is physically possible, but the standard DOS doesn’t use them for data storage. Some copy protection schemes and non-standard DOS versions do use them.
 • Blocks (also known as sectors): 683 (664 blocks free). The 19 sectors on track 18 are reserved to directory (sectors 1 through 17) and meta-data (sector 0).
 • Dimensions:
77 × 184 × 256 mm
 • Weight:
1.5 kg
 • Current supply: 100, 120, 220 or 240 V with 50 or 60 Hz
 • Power input: 25 W

Η αποσυναρμολόγηση είναι απλή

Με την ευκαιρία του recap έγινε αλλαγή του kernel σε JiffyDOS (τη ROM πρόσφερε ο geoanas και τον ευχαριστώ)

Θα χρειασθεί και ένα τρύπημα για τον διακόπτη που αλλάζει από το απλό kernel σε JiffyDOS

Για το recap θα χρειασθείτε μόνο

 • 3 x 10uF 25v

Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το άρθρο μου! Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το ή γράψτε τα σχόλια σας!

Share This Story, Choose Your Platform!